pravila privatnosti & gdpr

UVJETI KORIŠTENJA


Ovi Uvjeti korištenja zajedno s Izjavom o zaštiti osobnih podataka i privatnosti  objašnjavaju Uvjete korištenja mrežnog mjesta  www.inthepink.hr.
Pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja prije početka korištenja ovog mrežnog mjesta.
Korištenjem mrežnog mjesta www.inthepink.hr. pristajete na ove Uvjete korištenja. Ukoliko ne pristajete na ove Uvjete korištenja, nemojte koristiti mrežno mjesto www.inthepink.hr..

In the Pink

Ovim mrežnim mjestom upravlja In the Pink, obrt za poduku i druge usluge, OIB: 05428583954, vl. Ivana Glavaš, Zagreb, Koranska ulica 1 C (dalje u tekstu : In the Pink ).

Pristup našem mrežnom mjestu

Pristup našem mrežnom mjestu dobiva se na ograničeno vrijeme, a uslugu koju pružamo na našem mrežnom mjestu možemo povući ili mijenjati bez prethodnog upozorenja (u skladu s niže navedenim). Mi nismo odgovorni za nedostupnost našeg mrežnog mjesta iz bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku i za trajanje nedostupnosti. Ukoliko je potrebno, pristup našem mrežnom mjestu može biti obustavljen, ili se mrežno mjesto može zatvoriti na neodređeno vrijeme.

Vi ste odgovorni za omogućavanje Vašeg pristupa našem mrežnom mjestu. Vi ste također odgovorni za upoznavanje svih osoba koje pristupaju našem mrežnom mjestu putem Vaše mrežne veze s ovim uvjetima te za njihovo postupanje u skladu s njima.

Prava intelektualnog vlasništva

In the Pink je vlasnik svih prava intelektualnog vlasništva na mrežnom mjestu www.inthepink.hr te svih materijala objavljenih na tom mrežnom mjestu, osim ako je posebno navedeno drugačije. Ti posebni sadržaji zaštićeni su zakonima i sporazumima o zaštitnim znakovima i autorskim pravima iz cijeloga svijeta. Sva takva prava su pridržana.

Licence

Dopušteno Vam je ispisivati i preuzimati materijale s našeg mrežnog mjesta za vlastitu uporabu pod sljedećim uvjetima:

• preuzeti materijali moraju se koristiti u nekomercijalne svrhe,
• preuzeti materijali (tekstovi ili slike) ne smiju se mijenjati ni na koji način,
• preuzeti materijali moraju se koristiti u istom kontekstu u kojem se pojavljuju na In the Pink mrežnom mjestu, bilo u smislu odnosa na predmetni tekst ili u nekom drugom smislu,
• preuzete materijale ne smijete koristiti na uvredljiv način ili na način koji bi mogao biti pogrdan ili imati negativni učinak na reputaciju In the Pink
• obvezni ste navesti In the Pink kao izvor preuzetih materijala, uz navođenje svih relevantnih izjava o zaštitnim znakovima i autorskim pravima te uz sljedeći napis

“Reproducirano uz In the Pink dopuštenje. Sva prava pridržana.”

Osim ako je navedeno drugačije, vlasnik autorskih prava i ostalih prava intelektualnog vlasništva za sve materijale na ovom mrežnom mjestu (uključujući bez ograničenja fotografije i slike/crteže) je In the Pink. Bilo kakva uporaba materijala s našeg mrežnog mjesta koja nije u skladu s ovom licencom u bilo koje svrhe nije dozvoljena bez pisanog odobrenja In the Pink. Ukoliko prekršite bilo koji uvjet ove licence, Vaša dozvola za korištenje ovog mrežnog mjesta automatski prestaje vrijediti te odmah morate uništiti sve materijale preuzete ili ispisane s našeg mrežnog mjesta.
Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji smijete koristiti materijale preuzete s ovog mrežnog mjesta svakako nas kontaktirajte na reformer.studio@inthepink.hr
U skladu s gore navedenim, ni jedan dio ovog mrežnog mjesta ne smije se reproducirati ili pohraniti ni na kojem drugom mrežnom mjestu, ili se uključiti u bilo koji javni ili privatni elektronički sustav ili uslugu za pohranu bez prethodnog pisanog odobrenja In the Pink. Sva prava koja nisu eksplicitno dodijeljena u ovim Uvjetima pridržana su.

Oslanjanje na objavljene informacije

Komentari/izjave i drugi materijali koji se objavljuju na našem mrežnom mjestu nisu namijenjeni kao savjeti na koje bi se trebalo osloniti. U skladu s time, mi odbijamo bilo kakvu pravnu ili drugu odgovornost koja izvire iz bilo kakvog oslanjanja na takve materijale od strane bilo kojeg posjetitelja našeg mrežnog mjesta, ili od strane bilo koje osobe u bilo kojoj mjeri upoznatoj sa sadržajima na našem mrežnom mjestu.

Podaci o Vama

Podatke o Vama obrađujemo u skladu s našom Izjavom o zaštiti osobnih podataka i privatnosti. Korištenjem našeg mrežnog mjesta pristajete na takvu obradu i jamčite da su svi podaci koje nam pružite točni.

Učitavanje materijala na naše mrežno mjesto

Svi materijali koje učitate, odnosno prenesete na naše mrežno mjesto smatraju se ne-tajnima i zakonom nezaštićenima te ih imamo pravo koristiti, kopirati, distribuirati i prenositi trećim stranama u bilo koje svrhe. Također pridržavamo pravo na otkrivanje Vašeg identiteta svim trećim stranama koje tvrde da bilo kakav materijal koji ste Vi objavili ili prenijeli na naše mrežno mjesto krši njihova prava intelektualnog vlasništva ili njihova prava na privatnost.
Mi nismo pravno ili drugačije odgovorni prema bilo kojoj trećoj strani za sadržaj ili točnost materijala koje ste Vi ili bilo koji drugi korisnik objavili na našem mrežnom mjestu.
Pridržavamo pravo da s našeg mrežnog mjesta uklonimo sve Vaše materijale ili objave, ukoliko prema našem mišljenju ti materijali nisu prikladni za naše mrežno mjesto.

Virusi, hakiranje i drugi prijestupi

Naše mrežno mjesto ne smijete zlouporabiti svjesno na njega šaljući viruse, trojanski softver, crve, logične bombe ili druge zlonamjerne ili tehnološki štetne materijale. Ne smijete pokuša(va)ti neovlašteno pristupati našem mrežnom mjestu, poslužitelju na kojemu se nalazi, ili bilo kojem poslužitelju, računalu ili bazi podataka spojenoj na naše mrežno mjesto. Naše mrežno mjesto ne smijete napasti putem programa za uskraćivanje usluga ili distribuiranim napadom putem programa za uskraćivanje usluga.

O svim kršenjima ovog propisa obavijestit ćemo nadležna tijela za provedbu zakona te surađivati s njima odajući im Vaš identitet. U slučaju takvog kršenja, Vaše pravo pristupanja našim stranicama odmah prestaje.

Mi nismo odgovorni za bilo kakve gubitke ili štete prouzročene distribuiranim napadom putem programa za uskraćivanje usluga, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji bi mogli zaraziti Vaše računalo/računalnu opremu, računalne programe, podatke ili drugi vlasnički materijal/imovinu uslijed Vašeg korištenja našeg mrežnog mjesta ili Vašeg preuzimanja materijala objavljenih na našem mrežnom mjestu, ili na drugim mrežnim mjestima i stranicama povezanih s našim mrežnim mjestom.

Povezivanje s našim mrežnim mjestom

Dozvoljeno Vam je postaviti poveznicu na Vašem mrežnom mjestu koja vodi na našu početnu stranicu mrežnog mjesta, ukoliko to napravite na ispravan, legalan način, ukoliko to ne narušava i ne iskorištava našu reputaciju te uz prethodni dogovor. Poveznicu ne smijete postaviti na način koji bi s naše strane sugerirao bilo koji oblik suradnje, dozvole ili odobrenja, ako isti ne postoji. Pridržavamo pravo na povlačenje dozvole povezivanja s našim mrežnim mjestom bez prethodnog upozorenja.

Ako želite koristiti bilo kakve materijale s naših stranica koji nisu gore navedeni, kontaktirajte nas na reformer.studio@inthepink.hr

Poveznice s našim mrežnim mjestom

Poveznice s naših stranica do drugih mrežnih mjesta i resursa trećih strana stavljene su na naše stranice isključivo za Vašu pogodnost. Kada koristite te poveznice, napuštate naše mrežno mjesto. Mi nemamo nikakve kontrole nad sadržajem tih mrežnih mjesta ili resursa te ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za njih ili za gubitke ili štete nastale uslijed Vašeg korištenja tih mrežnih mjesta ili resursa.

Izjava o odricanju odgovornosti

Iako In the Pink nastoji osigurati točnost informacija na našem mrežnom mjestu i stranicama, ne jamčimo za točnost i cjelovitost materijala na njima. In the Pink može mijenjati materijale na svom mrežnom mjestu u svakom trenutku i bez prethodnog upozorenja. Materijali na našem mrežnom mjestu i stranicama mogu biti neažurirani. Mi se ne obvezujemo na ažuriranje tih materijala.

Naša odgovornost

Materijali na našem mrežnom mjestu i stranicama prikazani su bez ikakvih jamstava, tvrdnji ili garancija o njihovoj točnosti. Ovime u okviru predviđenom zakonom izričito isključujemo:

• Sve tvrdnje, garancije/jamstva i ostale uvjete koji bi drugačije mogli biti implicirani općim pravom ili pravom pravičnosti.
• Bilo kakva odgovornost za sve neposredne, posredne ili posljedične gubitke ili štete koje pretrpi bilo koji korisnik u vezi s našim mrežnim mjestom ili u vezi korištenja, nemogućnosti korištenja, ili rezultata korištenja našeg mrežnog mjesta, svih povezanih mrežnih mjesta i materijala na mrežnom mjestu, uključujući bez ograničenja i odgovornost za:
• gubitak dohotka ili prihoda,
• gubitak u poslovanju,
• gubitak dobiti ili ugovora,
• gubitak pretpostavljenih ušteda,
• gubitak podataka,
• gubitak goodwilla,
• izgubljeno vrijeme za rukovoditelje ili u uredu i
• sve ostale gubitke ili štete, nastale na bilo koji način, bez obzira jesu li uzrokovane deliktom (uključujući nemar), kršenjem ugovora ili na neki drugi način, čak i ako su bile pretpostavljane, pod uvjetom da ovaj uvjet ne onemogućuje potraživanja za gubitke ili štete na Vašoj materijalnoj imovini, ili bilo kakva druga potraživanja za neposredne financijske gubitke koja nisu isključena nekom od gore navedenih kategorija.

Ovo ne utječe na našu odgovornost u slučaju smrti ili osobne povrijede uslijed našeg nemara, niti na našu odgovornost u slučaju lažnog tumačenja ili predstavljanja, ili sve ostale odgovornosti koje se, u skladu s mjerodavnim pravom, ne mogu isključiti ili ograničiti.

Nadležnost i mjerodavno pravo

Sudovi Republike Hrvatske imat će izričitu nadležnost nad svim potraživanjima koja izviru iz posjeta našem mrežnom mjestu ili se odnose na njega, iako pridržavamo pravo na podizanje tužbe protiv Vas u slučaju Vašeg kršenja ovih Uvjeta u Vašoj zemlji prebivališta ili bilo kojoj drugoj relevantnoj zemlji.

Za ove Uvjete korištenja i sve sporove ili potraživanja koji izviru iz njih ili su u vezi s njima ili njihovim sadržajem ili sastavljanjem (uključujući sporove ili potraživanja koji se ne odnose na ugovore) nadležni su i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Ažuriranja

Ove Uvjete korištenja možemo ažurirati u svakom trenutku, izmjenama i dopunama ovog mrežnog mjesta. Od Vas se očekuje da s vremena na vrijeme provjerite ovo mrežno mjesto i stranicu da biste uočili sve promjene u tekstu na njoj, s obzirom da su one za Vas obvezujuće. Neke odredbe u ovim Uvjetima korištenja mogu biti nadjačane odredbama ili obavijestima objavljenim na drugim stranicama ovog mrežnog mjesta.

Vaši upiti

Ako imate bilo kakvih pitanja o materijalima koji se pojavljuju na našem web-mjestu, kontaktirajte nas na In the Pink.

Hvala Vam na posjeti našem mrežnom mjestu!

IZJAVA O PRIVATNOSTI


Izjava o zaštiti osobnih podataka i privatnosti

Voditelj obrade

In the Pink, obrt za poduku i druge usluge, OIB: 05428583954, vl. Ivana Glavaš, Zagreb, Koranska ulica 1 C (dalje u tekstu : In the Pink ili Voditelj obrade)

Adresa mrežnog mjesta: http://inthepink.hr

Pravna osnova

In the Pink poštuje Vašu privatnost i temelji svoje mrežno mjesto na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka i privatnosti (dalje u tekstu: Izjava) odnosi se na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka te primjenu kolačića ( eng. Cookies ) na mrežnom mjestu mjestu www.inthepink.hr (u nastavku: www.inthepink.hr ili mrežno mjesto). In the Pink ozbiljno shvaća Vašu privatnost u svojem poslovanju te odnosu prema Vama korisnicima primjenjuje visoke standarde sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

Korištenjem ovog mrežnog mjesta suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačićima na Vašem uređaju.

Podatke o Vama obrađujemo u skladu s ovom Izjavom. Korištenjem našeg mrežnog mjesta pristajete na takvu obradu i jamčite da su svi podaci koje nam pružite točni.

Ova Izjava objašnjava koje podatke prikupljamo, kako ih pohranjujemo i prenosimo te kako ih upotrebljavamo. Ako biste željeli saznati detalje s kojim osobnim podacima o Vama raspolažemo, molimo obratite nam se na dolje navedene kontakte.

Neki podaci koje prikupljamo, mogu se smatrati osobnim i štitimo ih sukladno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Uredba o zaštiti podataka) te relevantnim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj.

Kada objavljujemo izmjene u ovoj Izjavi, uključiti ćemo datum zadnje izmjene Izjave. Ako značajno izmijenimo Izjavu ili način kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke, obavijestit ćemo Vas tako što ćemo jasno objaviti obavijest prije provođenja izmjene ili izravno slanjem obavijesti. Preporučujemo da povremeno pregledate ovu Izjavu.

Prikupljene podatke, kao i podatke koje je voditelj obrade saznao na osnovi pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentom/korisnikom usluga, In the Pink obrađuje u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja mrežnog mjesta i pružanja željenih usluga te kako bi Vam pružio informacije o proizvodima ili uslugama koje možete koristiti. In the Pink može koristiti navedene podatke kako bi Vam pružio učinkovitiju korisničku uslugu, olakšao korištenje mrežnog mjesta uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu mrežnog mjesta Vašim osobnim sklonostima i interesima.

Ovime Vas In the Pink ujedno informira da imate pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak, pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama.

Svrha prikupljanja i obrade podataka

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo samo u svrhe koje su opravdane našim uslugama i obrađujemo ih prvenstveno u svrhu pružanja zatražene usluge, odnosno radi ispunjavanja ugovornih obveza.

Te podatke obrađujemo poštujući Vaše temeljno pravo na privatnost, uključujući i potrebu za zaštitu osobnog integriteta, privatnog života te uvijek pazimo da ne prikupimo podataka više nego što nam je potrebno, a da Vam isporučimo željenu uslugu. Prilikom obrade Vaših osobnih podataka postupamo sukladno načelima zakonitosti, poštenosti, transparentnosti, ograničavanja svrhe i smanjenja količine podataka, točnosti osobnih podataka, ograničenja pohrane, cjelovitosti i povjerljivosti te pouzdanosti obrade.

Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

Ako nije drugačije navedeno, In the Pink utvrđuje svrhu i način prikupljanja Vaših podataka, a u pravnom smislu to bi značilo da djelujemo kao „voditelj obrade“ osobnih podataka.

Nadalje, Vaše osobne podatke obrađujemo radi ispunjavanja zakonskih obveza, kao i u svrhu naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode.

Ukoliko Vaše podatke obrađujemo temeljem Vaše izričite privole, obavještavamo Vas kako u svakom trenutku imate pravo povući danu privolu.

Prikupljamo podatke zato da bismo mogli:

• odgovoriti na Vaše upite
• ispoštovati pravne obveze prema kojima smo dužni prikupiti Vaše osobne podatke, kao što je npr. Zakon o računovodstvu, Zakon o obveznim odnosima, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i sl.
• koristiti kolačiće (engl. Cookies) koji nam pomažu isporučiti usluge, a omogućavaju ispravno funkcioniranje mrežnog mjesta i Vama omogućavaju bolje korisničko iskustvo
• zaključiti i izvršiti ugovor o pružanju zatraženih usluga i ispostaviti račun za navedene usluge i proizvode
• uz Vašu suglasnost slati newsletters obavijestima i novostima u pisanom obliku o In the Pink aktivnostima ili novostima u određenome razdoblju, koji se šalju e-poštom

Koje podatke prikupljamo

U svrhu pružanja usluga In the Pink obrađuje sljedeće osobne podatke:
• ime i prezime (fizička osoba)
• ime tvrtke (pravna osoba)
• broj telefona
• e-mail adresa

Ukoliko želite sa nama zaključiti ugovor u odnosu na usluge koje mi nudimo ili nam Vi pružate, od Vas ćemo prikupiti osnovne podatke kao što su npr.: ime, prezime, OIB, adresa, broj žiro računa, kontakt podatke i sl.

Ukoliko ne želite dati osobne podatke koji su nam potrebni za zaključenje ugovora, nećemo biti u mogućnosti sa Vama zaključiti predmetni ugovori i pružiti zatraženu uslugu.

Ako imate bilo kakav upit ili prigovor, trebati ćemo Vaše sljedeće podatke kao što su npr.: ime i prezime, adresa, broj telefona i druge podatke koje nam dobrovoljno dostavite, a koji su potrebni radi postupanja po Vašem upitu ili prigovoru.

Neke osobne podatke prikupljamo jer smo ih dužni prikupljati, a radi poštivanja zakonskih i podzakonskih propisa. Tako je npr. određeno koje podatke treba prikupljati temeljem Zakona o računovodstvu, Zakona o PDV-u, Zakona o fiskalizaciji prometu gotovinom, Općim poreznim zakonom (propisano koje podatke treba sadržavati račun te ćemo od Vas biti dužni prikupiti sve podatke kako bi osigurali valjanost ispostavljenog računa) i dr.

In the Pink prikuplja podatke o Vašem računalu. Ovi podaci mogu uključivati Vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adresu mrežnog mjesta.

Ako prenesete sliku na mrežno mjesto, trebali bi izbjegavati prijenos slika koje imaju ugrađene podatke o lokaciji (EXIF GPS). Posjetitelji mrežnog mjesta mogu preuzeti i izdvojiti bilo koje podatke o mrežnom mjestu iz slika sa mrežnog mjesta.

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo proslijediti:

• radnicima, vanjskim suradnicima te poslovnim partnerima voditelja obrade koji su uključeni u pružanje usluge temeljem Vašeg upita/zahtjeva;
• tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća;
• fizičkim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u svojstvu izvršitelja obrade.

In the Pink ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svog mrežnog mjesta trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, In the Pink može dijeliti podatke s pouzdanim poslovnim partnerima za određene svrhe (izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, organizaciju dostave ili slične potrebe). Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada Vaših osobnih podataka.

Ukoliko za obradu Vaših osobnih podataka angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koji će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), na temelju pisanog ugovora angažirat ćemo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava i sigurnost obrade Vaših osobnih podataka, a sve sukladno svim relevantnim propisima u području zaštite osobnih podataka.

Pravila zaštite osobnih podataka na mrežnom mjestu – primjena kolačića (eng. Cookies)

Pristup mrežnom mjestu www.inthepink.hr je slobodan i ne zahtijeva registraciju.

In the Pink pridržava pravo korištenja kolačića (eng. Cookies) na mrežnom mjestu www.inthepink.hr.

Ukoliko nam se obratite s upitom, podatke koje nam dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. Nakon odgovora na Vaš upit, dostavljene podatke ćemo obrisati. Osobni podaci koji su nužni za rješavanje reklamacije na proizvod ili uslugu, čuvaju se 12 mjeseci od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

Osobne podatke obrađujemo uz primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti, kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu istih. Pristup Vašim osobnim podacima ograničen je na naše zaposlenike ili vanjske suradnike kojima su te informacije nužne za pružanje naših usluga klijentu/korisniku usluga. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za obradu i čuvamo ih onako kako je određeno zakonskim propisima.

Već prvim korištenjem mrežnog mjesta www.inthepink.hr smatra se da ste u cijelosti upoznati s ovom Izjavom i njezinim pravilima zaštite, da su Vam jasna i da se slažete s istima. Ako niste suglasni, molimo da ne pristupate ovom mrežnom mjestu te da ne koristite sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Izjavu i pravila zaštite, molimo da nam se obratite na email adresu: reformer.studio@inthepink.hr

Zadržavamo pravo da izmijenimo izgled i sadržaj mrežnog mjesta te Izjavu i pravila zaštite, stoga Vas molimo da ih povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da Vaše naknadno korištenje mrežnog mjesta predstavlja Vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Kolačići (eng. Cookies):

Kolačići su minijaturne datoteke koje se pohranjuju na računalo ili mobilni uređaj kada posjetimo neko mrežno mjesto. Kolačići dozvoljavaju mrežnom mjestu da “zapamti” aktivnosti ili postavke posjetitelja iz prethodnih posjeta, kako bi ih pri sljedećoj posjeti mogla automatski primijeniti. Na taj način mrežno mjesto već “zna” da ste već bili ovdje i u nekim slučajevima prilagođava ono što vidite na ekranu. Kolačići se najčešće koriste za pamćenje specifičnih preferencija korisnika, za pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta. Mrežno mjesto www.inthepink.hr koristi tzv. kolačiće (eng. Cookies) – skup podataka koji služe kao Vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga mrežno mjesto šalje Vašem pregledniku i pohranjuje na Vaše računalo. Kolačići se koriste za funkcioniranje svih značajki mrežnog mjesta i boljeg korisničkog iskustva.

Koje vrste kolačića postoje?

Kako biste bolje razumjeli kolačiće i kako ih kontrolirati, u nastavku možete saznati koje vrste kolačića postoje te koji se koriste na mrežnom mjestu.

Kolačići od prve strane (first party cookies)

Kolačići koje je na vaš uređaj instalirala organizacija čije mrežno mjesto posjećujete poznati su kao kolačići “prve strane”.

Kolačići treće strane (third party cookies)

Kolačići koje je na vaš uređaj mrežnim mjestom koju posjećujete instalirala druga organizacija poznati su kao kolačići “treće strane”. Primjer kolačića “treće strane” je kolačić koji je postavila tvrtka specijalizirana za analitiku mrežnih mjesta i stranica (primjerice, Google Analytics) koja vlasniku mrežnog mjesta daje podatke o broju osoba koji posjećuju istu.

Stalni kolačići (persistent cookies)

Stalni kolačići ostaju spremljeni na vašem uređaju i nakon zatvaranja mrežnog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića mrežna mjesta pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo njihovo korištenje. Primjerice, mrežna mjesta koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke zapamtit će Vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu.

Privremeni kolačići (session cookies)

Privremeni kolačići uklanjanju se s vašeg uređaja u trenutku zatvaranja mrežnog preglednika u kojem ste pregledavali mrežno mjesto. Pomoću ovih kolačića mrežna mjesta pohranjuju privremene podatke koji služe za njezino ispravno funkcioniranje.

Kolačići prve strane dolaze sa mrežnog mjesta na kojem se upravo nalazite, dok kolačići treće strane dolaze putem oglasa ili kroz vanjske servise sa drugih mrežnih mjesta. Kolačići prve strane se, osim za pravilno funkcioniranje mrežnih mjesta, koriste i za statističko praćenje aktivnost na mrežnom mjestu. Podaci koji se tom svrhom prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Kolačići treće strane se najčešće koriste od strane oglašivačkih mreža za analizu ponašanja korisnika na raznim mrežnim mjestima. Svrha analize je profiliranje korisnika prema demografiji, interesima i sl. – što se najčešće koristi u svrhu oglašavanja.

Ako napišete komentar na našem mrežnom mjestu (ako postoji ta mogućnost), možete odabrati da spremite ime, adresu e-pošte i mrežno mjesto u kolačiće. Ovo služi kako bi Vam olakšali ponovno komentiranje, da ne morate ponovno unositi te informacije. Ovi kolačići traju godinu dana.

Ako posjetite naše mrežno mjesto za prijavu, postaviti ćemo privremeni kolačić kako bi utvrdili da li Vaš preglednik prihvaća kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i briše se kada ugasite preglednik.

Kada se prijavite, također ćemo postaviti nekoliko kolačića kako bi sačuvali Vaše podatke o prijavi i Vaše postavke zaslona. Kolačići prijave traju dva dana, i kolačići postavki zaslona traju godinu dana. Ako odaberete “Zapamti me”, Vaša prijava će trajati dva tjedna. Ako se odjavite s računa, kolačići prijave biti će uklonjeni.

Ako uredite ili objavite članak, dodatni kolačić biti će spremljen u Vašem pregledniku. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i samo ukazuje na ID objave članka koji ste upravo uredili. Kolačić istekne nakon 1 dana.

Članci na ovom mrežnom mjestu mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. video, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih mrežnih mjesta ponaša se istovjetno kao da je posjetitelj posjetio to drugo mrežno mjesto.

Kako kolačići zapravo rade?

Kolačići informacije pohranjuju u obliku parova “ključeva” i “vrijednosti” unutar tekstualnih datoteka.

Prilikom pristupanja mrežnom mjestu, www.inthepink.hr kolačići identificiraju parametre pretraživača, no ne i samih korisnika. Ukratko, svrha kolačića je dobronamjerna, nisu štetni i ne mogu nositi viruse te omogućuju bolje korisničko iskustvo prilikom surfanja.

Ukoliko niste suglasni s upotrebom kolačića na mrežnom mjestu www.inthepink.hr, možete ih lako izbrisati (ili spriječiti) na svom računalu pomoću postavki preglednika kojim se koristite na način da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izabere tu mogućnost. Više informacija o upravljanju kolačićima dostupne su na stranicama preglednika koji koristite ili na www.allaboutcookies.org.

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućavanje što boljeg korisničkog iskustva korištenja In the Pink mrežnog mjesta i njezinih procesa u punom opsegu njihove funkcionalnosti, napominjemo da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki mrežnog mjesta ili prouzročiti drugačiji rad i izgled u Vašem pregledniku.

Kolačićima trećih strana, www.inthepink.hr se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe našeg mrežnog mjesta. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Mrežno mjesto www.inthepink.hr ne sadržava kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo.

Statistika

Mrežno mjesto www.inthepink.hr koristi alat Google Analytics za statističko praćenje korisničke aktivnosti. Korisnička aktivnost se prati radi osiguravanja ispravnog funkcioniranja mrežnog mjesta te s ciljem unaprjeđivanja mrežnog mjesta i poboljšavanja korisničkog iskustva. Google Analytics ne omogućuje identifikaciju korisnika, iako obrađuje neke tipove privatnih podataka poput IP adrese. To se postiže agregiranjem podataka te tehnikama anonimizacje poput maskiranja IP adrese.

Detaljne informacije o ovoj usluzi i kolačićima koje koristi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju praćenje vlastite aktivnosti, dostupne su na:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Upute za upravljanje kolačićima za najčešće korištene mrežne preglednike možete pronaći na sljedećim stanicama: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari , Opera, Microsoft Edge , Microsoft Internet Explorer

Kako prikupljamo podatke

Općenito, prikupljamo podatke na sljedeće načine:

• kada zatražite korištenje naših usluga, npr. informiranja o našim uslugama te radi zaključenja i izvršenja ugovora
• kada ih izričito pružite nama, primjerice kroz slanje elektroničke pošte ili upućivanjem telefonskog poziva i sl.
• kada nam date privolu za to, a kada je privola temelj obrade osobnih podataka
kada nam Vi podnesete upit, prigovor ili reklamaciju putem pošte, e-pošte, putem kontakt obrasca ili prijave na mrežnom mjestu
• korištenjem ovog mrežnog mjesta, In the Pink koristi kolačiće pa na taj način može doći do prikupljanja nekih osobnih podataka

Gdje god je to moguće informirati ćemo Vas dodatno o tome koje podatke nam trebate dati prije nego što počnete koristiti naše usluge.

In the Pink prikuplja podatke o klijentu i izvan ovog mrežnog mjesta, na temelju obrazaca upitnika uz suglasnost klijenta/korisnika usluga i u svrhe navedene u tim obrascima.

Kako štitimo Vaše podatke

Imamo odgovarajuće mjere tehničke i administrativne sigurnosti kako bismo osigurali da su podaci naših korisnika zaštićeni od neovlaštenog ili slučajnog pristupa, korištenja, izmjene ili gubitka. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnologije.

S Vašim podacima postupamo sukladno zakonu. Također, tražimo da naši dobavljači i pružatelji usluga dostavljaju procjene sigurnosti i dokazuju njihovu usklađenost s važećim zakonima i industrijskim standardima.

Redovito pregledavamo, nadograđujemo i ažuriramo radne postupke, poslovne procese i tehničke mjere kako bismo poboljšali Vašu privatnost i osigurali da se pridržavamo naših vlastitih internih pravila.

Kako dijelimo Vaše podatke

In the Pink može Vaše osobne podatke dostaviti trećim osobama u sljedećim slučajevima:

• radi ispunjenja zakonskih obveza kao što je npr. temeljem Općeg poreznog zakona ili radi dostavljanja sudovima ili drugim nadležnim tijelima, a tijekom ili radi vođenja parničnog, kaznenog, prekršajnog ili drugog postupka;
• radi zaštite prava, sigurnosti ili imovine voditelja obrade (u kojem slučaju će npr. dostaviti podatke Ministarstvu unutarnjih poslova);
• ako je to potrebno u svrhu sklapanja i/ili izvršenja ugovora sa Vama
• Vaše podatke možemo podijeliti i sa našim izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kojima se osigurava zaštita prava osoba;
• u drugim slučajevima, pod uvjetom da ste dali svoju privolu.

In the Pink će u svakom slučaju, prilikom dijeljenja Vaših osobnih podataka s trećim stranama, istima zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u različitu svrhu od one koja je predmet ugovora ili proizlazi iz, te će treću stranu obvezati na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Osobne podatke ćemo čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju ili koliko pojedini propisi naše zemlje nalažu voditelju obrade čuvanje osobnih podataka. Osobni podaci se mogu pohraniti na dulje razdoblje pod određenim propisanim uvjetima kao primjerice u statističke svrhe, u svrhe arhiviranja u javnom interesu.

U slučaju kada Vaše podatke obrađujemo temeljem privole, ukoliko opozovete danu privolu prestat ćemo obrađivati Vaše podatke, izvršit ćemo brisanje Vaših osobnih podataka te ih više nećemo upotrebljavati u dane svrhe osim ukoliko postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. To sve može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

Za korisnike koji se registriraju na našem mrežnom mjestu (ako registracije ima), također pohranjujemo osobne podatke koji se navedu u korisničkim profilima. Svi korisnici mogu vidjeti, urediti, ili obrisati svoje osobne podatke u bilo koje vrijeme (osim što ne mogu promijeniti svoje korisničko ime). Administratori mrežnog mjesta također mogu vidjeti i urediti te informacije.

Molimo da uzmete u obzir da Vaše podatke nećemo brisati u navedenim vremenskim intervalima, ukoliko je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih dospjelih potraživanja ili ako je pokrenut drugi postupak, kada će osobni podaci biti brisani po konačnom okončanju istog postupka odnosno po zastari tražbina u skladu s propisima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi.

Isto tako, ukoliko se radi o osobnim podacima koji su prikupljeni u svrhu zaključenja ugovora (npr. ugovor o pružanju usluga), takve ugovore ćemo radi zaštite naših i Vaših prava i interesa čuvati još 5 godina od njihova zaključenja i/ili izvršenja.

Automatizirano donošenje odluka i profiliranje

In the Pink ne provodi automatizirano donošenje odluka niti profiliranje.

Vaša prava

• pravo na pristup osobnim podacima – imate pravo pisanim putem, telefonski ili osobno tražiti i dobiti informacije o osobnim podacima koji se na Vas odnose, a koje obrađujemo, pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan
• pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka – u slučaju ako su Vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo pisanim putem ili osobno tražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave, pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan. Vi ste odgovorni za davanje ispravnih osobnih podataka te ste dužni obavijestiti nas o svim relevantnim promjenama osobnih podataka (promjena imena/ prezimena, adrese i slično)
• pravo na brisanje osobnih podataka – ako više ne postoje razlozi zbog kojih se Vaši osobni podaci obrađuju, a s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, takvi podaci će biti brisani, ako to nije protivno važećim propisima ili ako se ne radi o obradi podataka u statističke svrhe kada više nije moguće temeljem osobnih podataka identificirati osobu na koju se ti podaci odnose, odnosno ako nisu nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva
• pravo povlačenja privole u marketinške svrhe – imate pravo u svakom trenutku povući danu privolu za dostavu našeg marketinškog maila
• pravo prigovora na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa In the Pink – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga koji se odnose na Vaše interese pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta voditelja obrade. U tom slučaju dostavit ćemo Vam obavijest nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade Vaše interese te da li je osobne podatke nužno dalje obrađivati radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva u kojem slučaju će podaci i dalje biti obrađivani
• pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – imate pravo podnijeti pisanim putem ili osobno na našoj adresi sjedišta, kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka
• pravo na prenosivost osobnih podataka – imate pravo zatražiti pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta da Vam podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatiziranih postupaka
• pravo na ograničenje obrade – imate pravo zahtijevati pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta voditelja obrade privremeno blokiranje obrade osobnih podataka pod uvjetom da osporavate točnost podataka te je navedeno nužno radi provjere točnosti podataka ili obrada nije dopuštena, a protivite se brisanju podataka, ako voditelju obrade ti podaci više nisu potrebni, a tražite ih radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili ako ste uložili prigovor te očekujete potvrdu voditelja obrade, nadilaze li naši legitimni razlozi Vaše razloge.

Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete nam se obratiti putem e-mail adrese: reformer.studio@inthepink.hr

Izmjene Izjave

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovom Izjavom, na odgovarajući će se način primjenjivati Zakon o provedbi Uredbe o zaštiti podataka, Uredba o zaštiti podataka te drugi relevantni propisi.

In the Pink pridržava pravo izmjene ove Izjave, o čemu ćete biti pravodobno obaviješteni putem mrežnog mjesta www.inthepink.hr ili na drugi primjeren način.

Uvjeti ove Izjave uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja Izjave, osim kolačića trećih strana. In the Pink zadržava pravo izmjene ove Izjave i pravila o kolačićima u bilo kojem trenutku kako bi prenio nove važne informacije te kako biste bili informirani o načinima na koje In the Pink na svom mrežnom mjestu štiti Vaše podatke. Shodno tomu, preporučamo da povremeno provjerite ažuriranja na ovom mrežnom mjestu.

Ukoliko smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s obvezujućim primjenjivim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Zloupotreba prava

Možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu, ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihova učestalog ponavljanja.

Kontakt podaci

Za obradu podataka odgovoran je In the Pink, obrt za poduku i druge usluge, OIB: 05428583954, vl. Ivana Glavaš, Zagreb, Koranska ulica 1 C

In the Pink će rado prihvatiti Vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom, kao i sve primjedbe. Slobodno nam se obratite na:
• broj telefona: 0996633308
• elektronička pošta: studio@inthepink.hr
adresa: Koranska ulica 1c, 10000 Zagreb

*Zadnja izmjena 24.10.2022. godine.

 

 

logo
Reformer studio
Trnjanska 3, Zagreb • 099 6633 308

Sva prava pridržana © INTHEPINK - 2022

Top